Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Proiect de buget 2022

Buget total
2.016.325.030 lei
Funcționare
44,7%
901.577.400 lei
Dezvoltare
55,3%
1.114.747.630 lei
Categorii cheltuieli
Bunuri și servicii
36,0 %
Cheltuieli de personal
25,2 %
Subvenții
22,2 %
Dobânzi, rambursări de credite
2,6 %
Altele
14,1 %
Surse fonduri dezvoltare
Buget local
44,6 %
Fonduri europene
35,9 %
Buget de stat
10,4 %
Credit BERD
9,0 %
Surse proprii
0,1 %
Domenii funcționare
Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie
16,4 %
Transporturi
15,0 %
Asigurări și asistență socială
13,6 %
Combustibili și energie
13,3 %
Autorități publice
12,5 %
Învăţământ
9,0 %
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
6,3 %
Protecția Mediului
5,6 %
Ordine publică
3,8 %
Sănătate
3,2 %

Proiecte investiții

Transporturi

540.761.310 lei
48,51%
Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, calea Bogdăneștilor, cod SMIS 123184, HCL nr. 355/15.07.2019, 413/25.07.2019
70.452.450 lei
Fonduri europene:
13,7%
Credit BERD:
83,9%
Buget național:
2,1%
Buget local:
0,3%
Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 18m Brasov, Timisoara, cod SMIS 128114 HCL 410/2018,18/2019,63/2019
60.296.720 lei
Fonduri europene:
68,3%
Buget național:
21,1%
Buget local:
10,6%
Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II, cod SMIS 129030, HCL nr. 420, 421/25.07.2019
57.935.410 lei
Fonduri europene:
67,6%
Credit BERD:
17,3%
Buget național:
13,5%
Buget local:
1,6%
Înnoirea flotei de tramvaie – etapa III, cod SMIS 129031, HCL nr. 231,232/2019; 95/27.03.2020
57.935.410 lei
Fonduri europene:
53,2%
Credit BERD:
34,2%
Buget național:
11,3%
Buget local:
1,3%
PT+ Executie Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii HCL 186/2016 -PMUD HCL 68/2020
55.000.000 lei
Buget local:
100%

Sănătate

142.948.600 lei
12,82%
Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in contextul COVID19 SMIS 141119 SCMUT
28.000.000 lei
Fonduri europene:
100%
DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara
15.971.000 lei
Surse proprii:
1,6%
Buget național:
23,3%
Buget local:
75,1%
Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara ,str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013
12.054.120 lei
Buget local:
100%
Cresterea capacitatii de reactie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 smis 138224 SCMUT
12.000.000 lei
Fonduri europene:
85,0%
Buget național:
15,0%
Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala , cod SMIS: 126376, HCL 276/2019 POR 2014-2020
10.197.440 lei
Fonduri europene:
65,5%
Buget național:
26,2%
Buget local:
8,3%

Învățământ

123.214.420 lei
11,05%
Reabilitare constructii, instalatii clãdire B2 la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, cod SMIS 129105, HCL 95/12.03.2019, HCL 483/2019
32.830.920 lei
Fonduri europene:
75,8%
Buget național:
11,6%
Buget local:
12,6%
”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D + P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timișoara”-HCL 316/15.09.2018 SMIS 121023 POR 2014-2020
21.770.300 lei
Fonduri europene:
85,0%
Buget național:
13,0%
Buget local:
2,0%
Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015
18.000.000 lei
Buget local:
100%
Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Timisoara in vederea gestionarii situatiei de pandemie, generata de virusul SARS-COV-2, prin achizitia de echipamente de protectie medicala SMIS 148221 HCL 482/2020 POIM 2014-2020
11.895.660 lei
Fonduri europene:
85,0%
Buget național:
15,0%
Construire sală de sport la școala Generală nr.25 din Timișoara, cod SMIS 122504, HCL 124/2020 POR 2014-2020
8.971.820 lei
Fonduri europene:
85,0%
Buget național:
13,0%
Buget local:
2,0%

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

100.194.480 lei
8,99%
„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018
10.745.130 lei
Fonduri europene:
50,6%
Buget național:
8,9%
Buget local:
40,4%
Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019
8.950.040 lei
Fonduri europene:
49,8%
Buget național:
8,8%
Buget local:
41,4%
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019
7.549.200 lei
Fonduri europene:
28,3%
Buget național:
5,0%
Buget local:
66,7%
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei 19-21-23-25-31 Cod SMIS 2014+: 121436,HCL 674/ 12.12.2018
6.218.650 lei
Fonduri europene:
49,3%
Buget național:
8,7%
Buget local:
42,0%
Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr.11 sc.A,B, str. Cernăuți nr.10:12:14, str. Topologului nr.5 sc.A,B, str. Topologului nr.1, sc.A, str. Argeș nr.4, b-dul Cetății nr.30, str. Răsăritului nr.5 - COD SMIS: 121134, HCL 638/2018
6.025.200 lei
Fonduri europene:
36,3%
Buget național:
6,4%
Buget local:
57,3%

Cultură, recreere și religie

80.500.850 lei
7,22%
Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 403/2015, HCL 201/2016
13.525.120 lei
Buget național:
85,2%
Buget local:
14,8%
Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019
10.748.210 lei
Buget național:
58,8%
Buget local:
41,2%
Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, cod Emsc CALL 3-28, HCL 396/2020; 397/2020 RO-CULTURA
8.000.000 lei
Fonduri europene:
68,0%
Buget național:
12,0%
Buget local:
20,0%
Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019; 269/2020
7.000.000 lei
Buget local:
100%
Reabilitare imobil Cinematograful Timis, Piata Victoriei, nr.7 Timisoara HCL 185/2020
7.000.000 lei
Buget local:
100%

Combustibili și energie

72.688.050 lei
6,52%
Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II - POIM HCL 490/2018,HCL489/2018 SMIS 127006
69.868.620 lei
Fonduri europene:
70,0%
Buget național:
10,7%
Buget local:
19,3%
Asistenta pentru incalzirea durabila si eficienta energetica pentru orasul Timisoara
891.000 lei
Buget local:
100%
PT + Execuție lucrări de Retehnologizare rețea primară de termoficare în municipiul Timișoara - Zona centrală și Zona Constantin cel Mare. HCL 213/2020
500.000 lei
Buget local:
100%
Intocmire Strategie de alimentare cu energie termica in Municipiul Timisoara
353.430 lei
Buget local:
100%
SF - Reabilitare 100 km rețea tremică
200.000 lei
Buget local:
100%

Asigurări și Asistența Socială

28.319.460 lei
2,54%
Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019 POR 2014-2020
7.601.580 lei
Fonduri europene:
14,7%
Buget național:
2,2%
Buget local:
83,1%
Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara-Construire centru multifuncțional cod SMIS 121017, HCL 274/2019, HCL 451/2019 POR 2014-2020
5.631.890 lei
Fonduri europene:
84,5%
Buget național:
12,9%
Buget local:
2,6%
Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea, Timisoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019
5.067.460 lei
Fonduri europene:
22,8%
Buget național:
3,5%
Buget local:
73,7%
Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E- cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 POR 2014-2020
4.167.560 lei
Fonduri europene:
18,3%
Buget național:
2,7%
Buget local:
79,0%
Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare SMIS 121016 , HCL 500/2019 POR 2014-2020
2.420.550 lei
Fonduri europene:
83,5%
Buget național:
12,8%
Buget local:
3,7%

Autorități Executive și Acțiuni Externe

17.315.880 lei
1,55%
Dotări Primărie
5.513.000 lei
Buget local:
100%
Constructii pt institutii publice-construire cladire in regim de inaltime P + 1E, amplasare firma de fatada conform PUZ aprobat prin HCL 293/2015 (DFMT) HCL 131/2021
5.000.000 lei
Buget local:
100%
Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara din B-dul C.D.Loga , nr.1 HCL 113/2019
2.500.000 lei
Buget local:
100%
Aport de capital pentru Agentia de Achizitii Publice Timisoara S.R.L. HCL 5/2022
1.500.000 lei
Buget local:
100%
Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016
1.023.320 lei
Buget local:
100%

Protecția mediului

5.833.400 lei
0,52%
PT + Executie -Realizare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Timisoara HCL 15/2019
2.589.040 lei
Buget național:
64,5%
Buget local:
35,5%
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018
2.519.210 lei
Buget local:
100%
PadovaFIT Expanded - Expanding PadovaFIT! Home Solutions ID 847143 - finantat in cadrul Programului Horizon 2020 HCL 177/2019
360.000 lei
Fonduri europene:
100%
Dotări independente
150.000 lei
Buget local:
100%
Dotari salubritate
150.000 lei
Buget local:
100%

Ordine publică și siguranța națională

1.769.700 lei
0,16%
Monitorizarea video a unei portiuni a canalului Bega si a unei parti a zonei centrale a municipiului Timisora HCL 707/2018
1.000.000 lei
Buget local:
100%
Dotari Politia Locala
400.000 lei
Buget local:
100%
Dotări protectie civila
350.000 lei
Buget local:
100%
SF + PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe"
19.700 lei
Buget local:
100%

Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale

561.480 lei
0,05%
Bilbao as Fabrik Transfer Network- as Transfer -Programul URBACT III
465.800 lei
Fonduri europene:
70,0%
Buget național:
13,0%
Buget local:
17,0%
European Urban REgenerators Knowledge Alliance -EUREKA nr. 621709 - EPP-1-2020-1 IT-EPPKA2-KA ERASMUS + - sursa D -
95.680 lei
Fonduri europene:
100%

Este utilă această pagină?