Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Proiect de buget 2024

Buget total
2.526.886.930 lei
Funcționare
49%
1.237.786.060 lei
Dezvoltare
51%
1.289.100.870 lei
Categorii cheltuieli
Bunuri și servicii
33,6 %
Cheltuieli de personal
22,3 %
Subvenții
21,8 %
Dobânzi, rambursări de credite
4,1 %
Fonduri de rezerva
0,2 %
Surse fonduri dezvoltare
Buget local
42,4 %
Fonduri europene
41,7 %
Buget de stat
10,5 %
Credit BERD
5,3 %
Surse proprii
0,6 %
Domenii funcționare
Transporturi
15,4 %
Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie
15,2 %
Asigurări și asistență socială
14,1 %
Combustibili și energie
12,1 %
Învăţământ
11,1 %
Autorități publice
10,7 %
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
6,8 %
Protecția Mediului
5,2 %
Ordine publică
3,8 %
Sănătate
3,2 %
Alte servicii publice generale
0,3 %

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent 2024, supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro, până la data de 19.02.2024, ora 11:00.

Persoanele care doresc să participe la dezbaterea ce va avea loc în 19.02.2024 de la ora 17:00 în Sala de Consiliu a Municipiului Timișoara, vor anunța până cel târziu în data de 19.02.2024, ora 11:00, intenția de participare și totodată vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.

Proiecte de investiții

Transporturi

559.893.850 lei
43,43%
Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local HCL 485/2022 HCL 375/2023
189.492.340 lei
Fonduri europene:
84,0%
Buget național:
16,0%
Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019
69.871.300 lei
Buget național:
56,2%
Buget local:
43,8%
Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara HCL 151/2022 HCL 374/2023 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local
68.460.220 lei
Fonduri europene:
84,0%
Buget național:
16,0%
Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PRVest 2021-2027, HCL 487/2023; SMIS 2021-303612; SMIS2014-161940
48.344.830 lei
Fonduri europene:
55,3%
Buget național:
8,5%
Buget local:
36,2%
Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii PR Vest 2021; HCL 486/2023 SMIS303614; SMIS2014-161941
34.998.940 lei
Fonduri europene:
42,9%
Buget național:
6,6%
Buget local:
50,6%

Învățământ

235.105.270 lei
18,24%
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara- PNRR 2020-2026, C 15 - Educație HCL nr. 130/2023
87.790.670 lei
Fonduri europene:
82,6%
Buget național:
15,7%
Buget local:
1,7%
Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015
25.000.000 lei
Buget local:
100%
Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara SMIS 2014+:124711 HCL 447/2020; HCL 193/2022
18.929.750 lei
Buget local:
100%
Construire creșă medie, strada Învățătorului nr.2, municipiul Timișoara – PNRR 2020-2026, C15, I.1, HCL nr.480/30.09.2022
16.740.290 lei
Fonduri europene:
83,5%
Buget național:
15,9%
Buget local:
0,6%
Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D + P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timișoara-HCL 316/15.09.2018 SMIS 121023 POR 2014-2020
13.097.370 lei
Buget local:
100%

Sănătate

152.534.550 lei
11,83%
Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgenta de Copii Louis Turcanu Timisoara, in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale (Spitalul L.Turcanu)
34.964.240 lei
Fonduri europene:
100%
Cresterea capacitatii de reactie a SCMUT la prevenirea si limitarea IAAM inclusiv cele cauzate de MDR (SCMUT)
17.440.200 lei
Fonduri europene:
100%
Șansa la viață prin dezvoltarea infrastructurii medicale în Ambulatoriu integrat Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT)
15.636.000 lei
Fonduri europene:
100%
Extinderea sectiei de neonatologie a SCMUT prin dezvoltarea capacitatii infrastructurii dedicate ingrijirii pacientului critic neonatal si imbunatatirea programului de scrining (SCMUT)
12.069.700 lei
Fonduri europene:
100%
Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala , cod SMIS: 126376, HCL 276/2019, HCL 372/2022 POR 2014-2020/Program Sanatate 2021-2027 HCL 515/2023
12.059.620 lei
Credit BERD:
37,6%
Buget local:
62,4%

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

127.601.010 lei
9,9%
„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018
16.150.470 lei
Buget local:
100%
Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019
13.612.220 lei
Buget local:
100%
Modernizare iluminat public -Etapa I HCL 409/2022
7.863.590 lei
Buget național:
76,3%
Buget local:
23,7%
”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - COD SMIS 2014+: 121401, HCL 166/2019 HCL 353, 355, 356, 357, 358, 359/2023
7.757.750 lei
Buget local:
100%
Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019
7.598.310 lei
Buget local:
100%

Cultură, recreere și religie

115.767.620 lei
8,98%
PT + Construire stadion pe structură metalică, str. Calea Buziasului, Timisoara HCL 325/2020, HCL 403 /2022
30.821.360 lei
Buget local:
100%
Timișoara Capitală Europeană a Culturii: "Memorialul Revoluției-decembrie 1989” PNRR 2020-2026, Componenta C11-Turism și Cultură, Investiția I2 HCL nr.339/ 12.07.2022, HCL 467/20.09.2022
21.995.770 lei
Fonduri europene:
84,1%
Buget național:
15,8%
Buget local:
0,1%
Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, cod Emsc CALL 3-28, HCL 396/2020; 397/2020; 375/2022; 721/2023 RO-CULTURA
12.494.970 lei
Fonduri europene:
14,1%
Buget național:
2,2%
Buget local:
83,7%
Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019
7.708.770 lei
Buget local:
100%
Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019; 269/2020
7.147.330 lei
Buget local:
100%

Protecția mediului

60.691.260 lei
4,71%
Înființare Centru Integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane Municipiul Timișoara PNRR 2020-2026 C3-Managementul Deșeurilor HCL520/2022
32.666.470 lei
Fonduri europene:
84,0%
Buget național:
16,0%
Înființarea a trei centre de colectare prin aport voluntar ( CAV) PNRR 2020-2026 C3 Managementul Deșeurilor HCL18/2023
13.676.360 lei
Fonduri europene:
84,0%
Buget național:
16,0%
Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane-Runda I’, în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune, Subinvestiția I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate PNRR HCL 478/2022
8.343.490 lei
Fonduri europene:
82,5%
Buget național:
15,7%
Buget local:
1,8%
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018
3.619.170 lei
Buget local:
100%
Dotari salubritate
669.200 lei
Buget local:
100%

Asigurări și Asistența Socială

20.378.940 lei
1,58%
Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E-cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 POR 2014-2020
7.132.300 lei
Buget local:
100%
Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea, Timisoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019; HCL 519/2023
5.961.290 lei
Buget local:
100%
Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019; HCL373/2022 POR 2014-2020 HCL 517/2023
4.778.940 lei
Buget local:
100%
Dotări Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara (DASTM)
660.240 lei
Buget local:
100%
Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati (DASTM)
564.030 lei
Buget local:
100%

Autorități Executive și Acțiuni Externe

10.925.840 lei
0,85%
Dotări Primărie
4.610.990 lei
Buget local:
100%
Actualizare a Sistemului GIS al Primăriei Municipiului Timișoara - Servicii de Cloud / Datacenter, Servicii de migrare pe altă platformă, Implementare de noi aplicații, Interconectare cu aplicații existente
3.570.000 lei
Buget local:
100%
Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016
870.000 lei
Buget local:
100%
Docmentatii si executie lucrari - cladiri monument istoric si in aria de protectie HCL
500.000 lei
Buget local:
100%
Modernizare si securizare cladire Administrativa Primaria Municipiului Timisoara B-dul C. D. Loga nr.1- HCL 436 /2021
500.000 lei
Buget local:
100%

Combustibili și energie

3.215.510 lei
0,25%
Alte studii si proiecte termoficare
500.000 lei
Buget local:
100%
SF Reabilitare puncte termice si retea termica secundara aferenta - Etapa 1
500.000 lei
Buget local:
100%
SF + cerere de finantare pentru proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana etapa III
495.800 lei
Buget local:
100%
Studiu privind retelele de termoficare si instalatiile aferente punctelor termice
400.000 lei
Buget local:
100%
Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - etapa III - lot 2 HCL
195.000 lei
Buget local:
100%

Ordine publică și siguranța națională

2.987.020 lei
0,23%
Dotari Politia Locala
2.000.000 lei
Buget local:
100%
Dotări protectie civila
534.080 lei
Buget local:
100%
SF + PT Extindere Sistem supraveghere video in Municipiul Timisoara
234.430 lei
Buget local:
100%
DALI +PT (inclusiv taxe) pentru Cresterea eficientei energetice la imobil sediul DGPLT
202.320 lei
Buget local:
100%
SF + PT Sistem supraveghere video la sediul DGPLT
16.190 lei
Buget local:
100%